Czy wiesz, że podczas zakupów w salonach stacjonarnych Expert Snu możesz skorzystać z systemu Tax Free dla osób planujących wywóz towarów poza UE? Poniżej krok po kroku dowiesz się, jak to zrobić.

Dokonaj zakupu


Zrób zakupy na kwotę min. 200 zł w jednym z naszych salonów stacjonarnych, a następnie poproś pracownika o wystawienie formularza Tax Free.

Zwróć uwagę, aby data na wystawionym formularzu była zgodna z datą sprzedaży towaru na paragonie.

Sprawdź też, czy Twoje dane takie jak imię, nazwisko i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza.

Zachowaj formularz Tax Free wraz z paragonem do momentu refundacji.

W celu szybszego załatwienia sprawy Służba Celna umożliwia także wcześniejsze zgłoszenie do Systemu Informatycznego „Zwrot VAT dla Podróżnych”.

Odprawa celna


Jeśli opuszczasz Polskę i Unię Europejską, pamiętaj, że na granicy musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz Tax Free z załączonym dowodem zakupu oraz paszport w celu ostemplowania go przez celnika z UE.

Potwierdzenie wywozu poza granice UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

Brak pieczęci celnika, nieczytelny podpis lub zniszczony formularz są równoznaczne z odmową refundacji.

Refundacja


Pamiętaj, że jako podróżny możesz upoważnić inną osobę fizyczną (Pełnomocnika) do odebrania należnego Ci zwrotu podatku VAT.

Upoważnienie Pełnomocnika musi zostać wystawione na specjalnym formularzu, który Expert Snu może wydać na Twoją prośbę.

Pełnomocnictwo musi być oryginalne, niezniszczone, czytelne, prawidłowo wypełnione oraz własnoręcznie podpisane przez Podróżnego.

Dane Podróżnego muszą być w pełni zgodne z danymi podawanymi podczas wystawiania formularza Tax Free.

Upoważnienie, niezbędne do odebrania zwrotu podatku VAT, również jest dostępne na życzenie Klienta.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Służby Celnej - granica.gov.pl