Zwrot produktów

Wszystkie produkty zakupione w sklepie online Expert Snu możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak to zrobić

user-clock-solid.svg

Krok 1

W ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki należy wypełnić pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy - znajdziesz je TUTAJ.

Możesz też napisać takie oświadczenie ręcznie.

envelope-solid

Krok 2

Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć do sprzedawcy:

 • pocztą na adres salonu Expert Snu ul. Hanasiewicza 6A, Rzeszów 35-103
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salon@expertsnu.pl
tasks-solid

Zasady zwrotu towarów

 • Zwracany produkt nie może mieć śladów użytkowania, musi posiadać metki i nieuszkodzone opakowanie.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Pieniądze są zwracane przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, a wysokość szacowanej kwoty w przypadku produktów ponadgabarytowych wynosi 70-500 zł.

Reklamacja produktów

Masz prawo reklamować produkt kupiony w sklepie Expert Snu w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak to zrobić

file-invoice-solid

Reklamacja w kilku krokach

Wypełnij ogólny formularz reklamacji, znajdziesz go TUTAJ.
Wypełniony formularz możesz dostarczyć:

 • pisemnie na adres salonu Expert Snu ul. Hanasiewicza 6A, Rzeszów 35-103
 • osobiście w każdym salonie Expert Snu
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres salon@expertstnu.pl

Składając reklamację, należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie płatności kartą) lub jego kopię oraz podać przyczynę reklamacji, oraz dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedawcy. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, możesz żądać:

 • usunięcia wady lub
 • wymiany Produktu na wolny od wad lub
 • obniżenia ceny (podając proponowaną kwotę wnioskowanej obniżki) lub
 • zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy).

W ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamacji sklep ma obowiązek ustosunkować się do niej.

tasks-solid

Zasady reklamacji

 • W przypadku uznania żądania zwrotu pieniędzy, zwrot zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej zostało opłacone zamówienie.
 • W przypadku Klienta będącego konsumentem (osoba fizyczna) koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.
 • W przypadku Klienta niebędącego konsumentem (firma) koszt dostarczenia ponosi Klient.
 • W przypadku produktów takich jak łóżko lub materac marki GUENO oraz M&K Foam Koło reklamacja rozpatrywana jest przez serwis producenta w miejscu w którym przebywa zakupiony przez konsumenta towar.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie.
 • Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 • Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.
 • Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.
 • W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikiem sklepu - możesz to zrobić telefonicznie, bezpośrednio w salonie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (salon@expertsnu.pl) lub czatu na stronie sklepu online.
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).