Aby dokonać zwrotu towarów zakupionych w sklepie Expert Snu, niezbędne jest podanie
danych kontaktowych kupującego (imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, kontaktowy
numer telefonu lub adres e-mail)