Regulamin promocji "Rabat na nieprzecenione kołdry i poduszki"

1. Organizatorem promocji jest firma Expert Daniel Sołtys, ul Niebylec 110, 38-114 Niebylec, właściciel sklepu internetowego expertsnu.pl.

2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która dokonuje zakupów w sklepie Expert Snu.

3. W ramach promocji Organizator udziela Uczestnikowi rabatu procentowego na zakupy w sklepie expertsnu.pl.

4. Przyznawanie i naliczanie rabatu:

  • Kod rabatowy "expertsnu10" umożliwia skorzystanie z 10% rabatu na produkty marki AMZ, Piórex,  Poldaun oraz kołdry lub poduszki marki GUENO. 
  • Rabat naliczany jest od sumy wartości zamówienia wszystkich produktów wchodzących w promocję, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w nieniejszym Regularminie.
  • Minimalna suma wartości zamówienia wszystkich produktów wchodzących w promocję wynosi 100zł.
  • Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi oraz promocjami. Za rabaty uzyskane przez kupującego, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  • Kod rabatowy należy wprowadzić ręcznie podczas składania zamówienia. 
  • Promocja obowiązuje do odwołania. Organizator może ją wstrzymać w każdym momencie, informując o tym na stronie www.expertsnu.pl.
  • Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  • Rabat nie jest naliczany od kosztów wysyłki Towaru.
  • W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu Expert Snu.

5. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać wiadomość na adres salon@expertsnu.pl. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.

6. Promocja obowiązuje bezterminowo, jednocześnie Expert Snu zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyny.

7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem. W ww. zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu Expert Snu.

8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.