Zwrot pieniędzy następuje zawsze w taki sam sposób, w jaki była dokonywana płatność za
zamówienie. Jedynie w przypadku płatności za zamówienie przy odbiorze, pieniądze są
zwracane na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.