Jeśli w trakcie transportu doszło do uszkodzenia przesyłki, należy spisać protokół szkody i
niezwłocznie skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej
(salon@expertsnu.pl) lub telefonicznie pod numerem +48 530 530 052. Czasami
uszkodzeniu uległo jedynie opakowanie, a przesyłka jest w stanie nienaruszonym. W takiej
sytuacji zawsze prosimy o wykonanie zdjęć opakowania i przesyłki, które może stanowić
dowód w sprawie.